ฝึกอบรมตั้งแต่ปี 53 – ปัจจุบัน

เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านความรู้ความสามารถตั้งแต่ ปี 2553 – ปัจจุบัน [wpdm_package id=’3073′]
เป็นคณะวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความสามารถทาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเพื่อนข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3[wpdm_package id=’4052′]

1260 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น