ฝึกอบรมตั้งแต่ปี 53 – ปัจจุบัน

เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านความรู้ความสามารถตั้งแต่ ปี 2553 – ปัจจุบัน


เป็นคณะวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความสามารถทาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเพื่อนข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

499 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น