บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน

เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในชั้นเรียน ทั้งการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ริเริ่มนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น จนมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมเยียนชั้นเรียนในหลายปีที่ผ่านมา [wpdm_package id=’3057′]

3464 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น