คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ56

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา


คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการอบรมพัฒนาการใช้และผลิตสื่อ CAI เพื่อการเรียนการสอน

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชทศ.สพป.รอ.3)

คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบการสอน ประจำชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ประจำปี 2556

974 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น