คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ56

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา [wpdm_package id=’3033′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต [wpdm_package id=’3030′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการอบรมพัฒนาการใช้และผลิตสื่อ CAI เพื่อการเรียนการสอน [wpdm_package id=’3036′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชทศ.สพป.รอ.3)[wpdm_package id=’3027′]
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบการสอน ประจำชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 [wpdm_package id=’3065′]
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ประจำปี 2556 [wpdm_package id=’3070′]

1669 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น