คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 57

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  O-Net 2556


คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการาวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปีการศึกาษา 2557

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มแวงใหญ่

คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบการสอน ประจำชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

912 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น