คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 57

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  O-Net 2556
[wpdm_package id=’2976′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการาวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปีการศึกาษา 2557 [wpdm_package id=’2981′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
[wpdm_package id=’2985′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต [wpdm_package id=’2990′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [wpdm_package id=’3048′]
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มแวงใหญ่ [wpdm_package id=’3051′]
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบการสอน ประจำชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 [wpdm_package id=’3054′]

1568 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น