เกี่ยวกับเรา

หลายปีที่ทำงานอย่างตั้งใจอย่างต่อเนื่องไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับ รู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตและหน้าที่การงานที่ทำหน้าที่เป็นครูมาหลายปี  กับรางวัลผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2557  ณ หอประชุมคุรุสภา จาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในงานวันครูโลก     6 ตุลาคม 2557   และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขี้น  เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ของ สก.สค. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

2115 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น