แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ 61 ครั้งที่ 68 บุรีรัมย์

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ 61 ที จ.บุรีรัมย์ วันที่ ุ6-8 ธันวาคม 61 ที่ จ.บุรีรัมย์ได้รางวัลเหรียญเงินประเภท โปรแกรมนำเสนอ ด.ญ.วนิดา ดลประดิษฐ์ ด.ญ.ภิญญาดา สังข์ยศ  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

693 Total Views 1 Views Today