เป็นคณะกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2559

ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เป็นคณะกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อำเภอโพนทอง วันที่ 8 มีนาคม 2560  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

899 Total Views 1 Views Today