ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

ในหลายปีที่ผ่านมา การเก็บรวบรวมผลงานของผมนั้นไม่ค่อยเป็นระบบนัก ไม่มีหมวดหมู่ชัดเจน ในการเก็บสะสมผลงาน ทำไปเรื่อยๆ  ทำให้ผลงานกระจัดกระจายสืบค้นยาก อย่างไรก็ตามผมได้ยึดหลักการสองหลักเป็นแบบแผนในการทำงานตลอดมาคือ “ความเป็นครูและความเป็นข้าราชการ” ทำให้การทำงานอยู่ในกรอบด้วยดี  โรงเรียนบ้านดงดิบเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้านอยู่ห่างไกลตัวเมืองและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูประจำการ 3 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน ทรัพยากรที่สนับสนุนในด้านต่างๆ มีอย่างจำกัด การจัดการศึกษาอาจไม่เท่าเที่ยมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน  ผมจึงมีความตั้งใจอยากให้นักเรียนที่มาโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ เท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทุกสิ่งอย่างที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้นอาจแสดงถึงผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ผมได้เรียบเรียงสิ่งที่ผ่านเป็นแฟ้มสะสมงานให้ดูง่ายขึ้นตามที่ท่านได้ชมอยู่ขณะนี้ อาจมีข้อบกพร่องบ้าง ผมจะพยายามแก้ไขให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ

1782 Total Views 1 Views Today