Author Archives: admin

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม ปี กศ. 2562 หลายรายการ

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม 2562 หลายรายการ คลิกชมเกียรติบัตร

เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแนวทางจุฬา

เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางจุฬา จากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศรีสะเกษ

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภทการเขียนเว็บไซต์ Web Editor   คลิกชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมวิสาขบูชา 2562

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 ที่วัดราษฎร์บัณฑิต (วัดบ้านดงดิบ) 17 พฤษภาคม 2562 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 62

ผ่านการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ 9-10 พฤษภาคม 2562 ชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร