Author Archives: admin

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกการศึกษา 2563

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกการศึกษา 2563 คลิกภาพประกอบ    รายงาน 1   รายงาน 2

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม ปี กศ. 2562 หลายรายการ

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม 2562 หลายรายการ คลิกชมเกียรติบัตร

เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแนวทางจุฬา

เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางจุฬา จากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศรีสะเกษ

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภทการเขียนเว็บไซต์ Web Editor   คลิกชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร