ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

ในหลายปีที่ผ่านมา การเก็บรวบรวมผลงานของผมนั้นไม่ค่อยเป็นระบบนัก ไม่มีหมวดหมู่ชัดเจน ในการเก็บสะสมผลงาน ทำไปเรื่อยๆ  ทำให้ผลงานกระจัดกระจายสืบค้นยาก อย่างไรก็ตามผมได้ยึดหลักการสองหลักเป็นแบบแผนในการทำงานตลอดมาคือ “ความเป็นครูและความเป็นข้าราชการ” ทำให้การทำงานอยู่ในกรอบด้วยดี  โรงเรียนบ้านดงดิบเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้านอยู่ห่างไกลตัวเมืองและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูประจำการ 3 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน ทรัพยากรที่สนับสนุนในด้านต่างๆ มีอย่างจำกัด การจัดการศึกษาอาจไม่เท่าเที่ยมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน  ผมจึงมีความตั้งใจอยากให้นักเรียนที่มาโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ เท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทุกสิ่งอย่างที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้นอาจแสดงถึงผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ผมได้เรียบเรียงสิ่งที่ผ่านเป็นแฟ้มสะสมงานให้ดูง่ายขึ้นตามที่ท่านได้ชมอยู่ขณะนี้ อาจมีข้อบกพร่องบ้าง ผมจะพยายามแก้ไขให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม ปี กศ. 2562 หลายรายการ

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม 2562 หลายรายการ คลิกชมเกียรติบัตร

เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแนวทางจุฬา

เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางจุฬา จากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศรีสะเกษ

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภทการเขียนเว็บไซต์ Web Editor   คลิกชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมวิสาขบูชา 2562

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 ที่วัดราษฎร์บัณฑิต (วัดบ้านดงดิบ) 17 พฤษภาคม 2562 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 62

ผ่านการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ 9-10 พฤษภาคม 2562 ชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร