ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

ในหลายปีที่ผ่านมา การเก็บรวบรวมผลงานของผมนั้นไม่ค่อยเป็นระบบนัก ไม่มีหมวดหมู่ชัดเจน ในการเก็บสะสมผลงาน ทำไปเรื่อยๆ  ทำให้ผลงานกระจัดกระจายสืบค้นยาก อย่างไรก็ตามผมได้ยึดหลักการสองหลักเป็นแบบแผนในการทำงานตลอดมาคือ “ความเป็นครูและความเป็นข้าราชการ” ทำให้การทำงานอยู่ในกรอบด้วยดี  โรงเรียนบ้านดงดิบเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้านอยู่ห่างไกลตัวเมืองและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูประจำการ 3 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน ทรัพยากรที่สนับสนุนในด้านต่างๆ มีอย่างจำกัด การจัดการศึกษาอาจไม่เท่าเที่ยมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน  ผมจึงมีความตั้งใจอยากให้นักเรียนที่มาโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ เท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทุกสิ่งอย่างที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้นอาจแสดงถึงผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ผมได้เรียบเรียงสิ่งที่ผ่านเป็นแฟ้มสะสมงานให้ดูง่ายขึ้นตามที่ท่านได้ชมอยู่ขณะนี้ อาจมีข้อบกพร่องบ้าง ผมจะพยายามแก้ไขให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกการศึกษา 2563

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกการศึกษา 2563 คลิกภาพประกอบ    รายงาน 1   รายงาน 2

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม ปี กศ. 2562 หลายรายการ

อบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ออนไลน์ ปิดเทอม 2562 หลายรายการ คลิกชมเกียรติบัตร

เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแนวทางจุฬา

เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางจุฬา จากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศรีสะเกษ

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภทการเขียนเว็บไซต์ Web Editor   คลิกชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร