ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

ในหลายปีที่ผ่านมา การเก็บรวบรวมผลงานของผมนั้นไม่ค่อยเป็นระบบนัก ไม่มีหมวดหมู่ชัดเจน ในการเก็บสะสมผลงาน ทำไปเรื่อยๆ  ทำให้ผลงานกระจัดกระจายสืบค้นยาก อย่างไรก็ตามผมได้ยึดหลักการสองหลักเป็นแบบแผนในการทำงานตลอดมาคือ “ความเป็นครูและความเป็นข้าราชการ” ทำให้การทำงานอยู่ในกรอบด้วยดี  โรงเรียนบ้านดงดิบเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้านอยู่ห่างไกลตัวเมืองและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูประจำการ 3 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน ทรัพยากรที่สนับสนุนในด้านต่างๆ มีอย่างจำกัด การจัดการศึกษาอาจไม่เท่าเที่ยมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน  ผมจึงมีความตั้งใจอยากให้นักเรียนที่มาโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ เท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทุกสิ่งอย่างที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้นอาจแสดงถึงผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ผมได้เรียบเรียงสิ่งที่ผ่านเป็นแฟ้มสะสมงานให้ดูง่ายขึ้นตามที่ท่านได้ชมอยู่ขณะนี้ อาจมีข้อบกพร่องบ้าง ผมจะพยายามแก้ไขให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ

กิจกรรมวิสาขบูชา 2562

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 ที่วัดราษฎร์บัณฑิต (วัดบ้านดงดิบ) 17 พฤษภาคม 2562 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 62

ผ่านการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ 9-10 พฤษภาคม 2562 ชมภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หอประชุมสาเกตฮอลล์ 4 เมษายน 2562

ทัศนศึกษาวันเด็ก 62 ที่จ.กาฬสินธุ์

นำนักเรียนไปทัศนศึกษาวันเด็ก 62 ที่จ.กาฬสินธุ์ 11 ธันวาคม 62 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร

แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ 61 ครั้งที่ 68 บุรีรัมย์

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ 61 ที จ.บุรีรัมย์ วันที่ ุ6-8 ธันวาคม 61 ที่ จ.บุรีรัมย์ได้รางวัลเหรียญเงินประเภท โปรแกรมนำเสนอ ด.ญ.วนิดา ดลประดิษฐ์ ด.ญ.ภิญญาดา สังข์ยศ  คลิกชมภาพเพิ่มเติม